Νέες Θετικές Αποφάσεις Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου κατά Τραπεζών

Με τις αποφάσεις αυτές (επισυνάπτονται στο τέλος του άρθρου) κρίνονται σοβαρότατα νομικά ζητήματα που επαναλαμβάνουμε σχεδόν σε όλα μας τα δικόγραφα και αποτελούν τον «σκελετό» της επιχειρηματολογίας μας.

Εφ’εξής, οι αποφάσεις που θα δημοσιεύονται θα είναι πολλές και κρίνουμε ότι έτσι, σταδιακά, και με την τελική κρίση σε δεύτερο ή και τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας, θα δημιουργηθεί επιτέλους νομολογία. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπ’όψιν ότι η παραγραφή για την ενδοσυμβατική ευθύνη είναι 20ετής.

Για το ζήτημα της περαιτέρω συμμετοχής ζημιωθέντων ομολογιούχων με αυτή τη νομική βάση, εντός του Σεπτεμβρίου θα προβούμε σε ανακοινώσεις.

Χαμένος Αγώνας είναι αυτός που δεν δόθηκε ποτέ!