Νέα θετική απόφαση υπέρ εντολέα μας ομολογιούχου υβριδικού-συνθέτου ομολόγου

Νεα θετική απόφαση υπερ εντολέα του γραφείου μας ομολογιούχου συνθέτου – υβριδικού ομολόγου κατά Τράπεζας όπου επιδικάζει αποζημίωση όλου του ζητηθέντος ποσού, ύψους 250.000 ευρώ εντόκως από την επίδοση της αγωγής όπως και τη καταβολή των δικαστικών εξόδων. Ολοι όσοι έχουν υποστεί ζημία από παρόμοιες πρακτικές, έχουν την δυνατότητα ενδεχόμενης δικαστικής τους δικαίωσης, εάν κι εφ’οσον βέβαια το διεκδικήσουν!

Θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπ’όψιν ότι σε πάμπολλες περιπτώσεις, οι πρώην «εύποροι» επενδυτές που παραπλανήθηκαν (από την κατά συρροή και προσχεδιασμένη προώθηση ειδικών τραπεζικών ομολόγων στα οποία η πωλήτρια τράπεζα ήταν ανάδοχος, διαχειρίστρια, σύμβουλος έκδοσης κλπ) και απώλεσαν την περιουσία τους, βρίσκονται σήμερα ( ως δανειολήπτες αντίστοιχων ή μεγαλύτερων ποσών), σε δεινή θέση έναντι των ΙΔΙΩΝ πιστωτριών Τραπεζών, αφου τα πωληθέντα σε αυτούς ομόλογα χρησιμοποιήθηκαν ως collaterals για την χορήγηση δανείων σε αυτούς.

Αν και για κάποιον που δεν γνωρίζει σχετικά, φαντάζει οξύμωρο και μη «συνεπές» να δανείζεται κάποιος επί ενεχύρω ενώ έχει μετρητοίς ή σε προθεσμιακή κατάθεση το αντίστοιχο ποσόν, θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπήρξε «πάγια» πρακτική από αρκετές Τράπεζες να «πείθουν» τους πελάτες τους να μην προβαίνουν σε μετρητοίς αγορά ακινήτων και άρα εκταμίευση των κεφαλαίων τους, αλλά να χρησιμοποιούν τα ομόλογα αυτά ως ενέχυρο, αφου οι αποδόσεις τους υπερκάλυπταν τους τόκους των δανείων!

Πρέπει λοιπόν όσοι σήμερα βρίσκονται σε παρόμοια δεινή θέση να ακολουθήσουν «επιθετική» στρατηγική, κι όχι αμυντική, αφού ενδεχομένως την αναξιοχρεότητά τους την προκάλεσε η ΙΔΙΑ Η ΤΡΑΠΕΖΑ!

Χαμένος Αγώνας είναι αυτός που δεν δόθηκε ποτέ!

KYROS LAW OFFICES