ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ

  1. TEΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟ ΤΑΠΕΤΕ: 29/02/2016.

 

  1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ- Η ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΕ

Είναι γνωστό ότι επικοινώνησε με το γραφείο μας ομάδα πρώην εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος η οποία αποχώρησε από την Τράπεζα με το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου που υλοποίησε η Τράπεζα με την υπ’ αριθμόν 289/19-12-2013 Εγκύκλιό της («κίνητρα για την εθελουσία αποχώρηση προσωπικού»).

  1. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ - ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της Εθνικής απευθυνόταν:

1) σε όσους είχαν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα άμεσης πλήρους σύνταξης την 19/12/2013 2) σε όσους επρόκειτο να θεμελιώσουν δικαίωμα άμεσης πλήρους σύνταξης έως το 2016 3) σε όσους εργαζομένους της Εθνικής έχουν ενσωματωθεί από τις τράπεζες FBB και PROBANK 4) στους «υποστηρικτικούς» υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας (τεχνικούς, καθαρίστριες κτλ)

  1. Η ΥΠΟΘΕΣΗ – ΤΟ ΤΑΠΕΤΕ

Μετά την αποδοχή ένταξής τους στο πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης, οι αποχωρήσαντες εργαζόμενοι ενημερώθηκαν ότι το Δ.Σ. του «Ταμείου Αυτασφάλειας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος» (ΤΑΠΕΤΕ), δηλαδή του ταμείου στο οποίο ήταν ασφαλισμένοι, έλαβε αιφνιδιαστικά και απροειδοποίητα απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού του, με την οποία θα «κουρευόταν» σημαντικά το εφάπαξ τους και θα γινόταν επιμήκυνση του χρόνου καταβολής του.

  1. ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Έκτοτε, οι περισσότεροι από τους αποχωρήσαντες εργαζόμενους έχουν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση και καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος και εξακολουθούν να τελούν εν αναμονή έχοντας εισπράξει -ορισμένοι- πολύ μικρά ποσά ως προκαταβολή, που όμως δεν επαρκούν για την κάλυψη ακόμη και των στοιχειωδών αναγκών τους, γεγονός που συμβάλει στην πλήρη ανατροπή του οικογενειακού προγραμματισμού τους. Περαιτέρω, η χρονοτριβή στην ικανοποίηση των δικαιωμάτων των δικαιούχων του εφάπαξ εγκυμονεί τον κίνδυνο περαιτέρω απομείωσής του από τυχόν νέα περικοπή του, ενδεχόμενο διόλου απίθανο ενόψει της έντονης «όσμωσης» στο χώρο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.

  1. ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

Σε αυτό το ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο το γραφείο μας, έχει προτείνει στην ομάδα που επικοινώνησε μαζί μας, την -σε πρώτη φάση- άσκηση αγωγών κατά του «Ταμείου Αυτασφάλειας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος» (ΤΑΠΕΤΕ), με αίτημα την διεκδίκηση του συνόλου του εφάπαξ βοηθήματος όπως αυτό είχε διαμορφωθεί πριν την τροποποίηση του Καταστατικού του με την από 16/12/2013 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, με συνυπολογισμό των τυχόν προκαταβολών που έχουν ληφθεί.

  1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η επεξεργασία και η τεκμηρίωση των αγωγών είναι σε εξέλιξη με στόχο να αρχίσει άμεσα η κατάθεσή τους και έχει διαμορφωθεί από το γραφείο μας μια συμφέρουσα οικονομική πρόταση που καλύπτει μεγάλο εύρος ενεργειών με προϋπόθεση την έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος της διαδικασίας . Οι αγωγές θα ασκηθούν στα πολιτικά δικαστήρια, θα δικαστούν με την διαδικασία των εργατικών διαφορών και θα καθιστούν τις αξιώσεις τοκοφόρες, ενώ θα διακόψουν την παραγραφή.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ λοιπόν οι πρώην υπάλληλοι της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που συμμετείχαν στην εθελούσια αποχώρηση προσωπικού, η οποία ανακοινώθηκε με την υπ’ αριθμόν 289/19-12-2013 Εγκύκλιο (Σειρά Β’) της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και επιθυμούν να διεκδικήσουν το εφάπαξ που δικαιούνται χωρίς περικοπές και «κουρέματα», να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας ώστε να πληροφορηθούν τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν για να υπολογιστεί το διεκδικούμενο από τον καθένα ποσό του εφάπαξ και τους όρους της συνεργασίας μας.

  1. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 30/11/2017.