ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ PROBANK ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Προθεσμία Ομαδικών Αγωγών έως τις 30 Νοεμβρίου 2017
Δείτε στο τέλος του ενημερωτικού τα απαραίτητα Έγγραφα

Όπως γνωρίζετε, την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 είχε συζητηθεί η Αίτηση Ακυρώσεων των μετόχων της πρώην PROBANK κατά της ΤτΕ ενώπιον του ΣτΕ.
Τα Δικηγορικά μας Γραφεία, που εκπροσώπησαν τον μεγαλύτερο αριθμό μετόχων από όσους είχαν προσφύγει, παρουσίασαν με δυναμισμό και μαχητικότητα τα επιχειρήματα των πελατών μας γι'αυτή την τόσο άδικη και πραγματικά "σκανδαλώδη" απόφαση της ΤτΕ.Η βιωσιμότητα των επιχειρημάτων μας αλλά και η αντίστοιχη αδυναμία αντίκρουσής τους από την Τράπεζα της Ελλάδος μας δημιουργεί αισιοδοξία για την ευδοκίμηση της υποθέσεως αυτής. Η έκδοση αποφάσεως από το ΣτΕ φαίνεται όμως ότι ακόμη αργεί.

Ωστόσο, η διαδικασία για την κατάθεση Ομαδικής Αγωγής Αποζημίωσης στα αρμόδια Δικαστήρια για την αδικοπρακτική συμπεριφορά, την παράνομη και υπαίτια πρόκληση ζημίας στους μετόχους της Τράπεζας PROBANK και την επιδίωξη αποζημίωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και μάλιστα στο τελικό στάδιο τεκμηρίωσης της ζημίας και των αιτημάτων των μετόχων.

Γι'αυτό το λόγο η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ συμμετοχής στις ομαδικές αγωγές λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2017. Πέραν αυτής καμία αίτηση συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν είτε με τα γραφεία μας στο τηλ.κέντρο 210-3633104, στο www.apozimiosi.gr, ή να υποβάλλουν τα στοιχεία τους στην ιστοσελίδα μας www.kyroslawoffices.gr επικοινωνία.

Απαραίτητα Έγγραφα - Ατομική Εξουσιοδότηση

Δικαιολογητικά για την Υπόθεση της PROBANK

Ατομική Εξουσιοδότηση Μετόχων Συλλόγου Πρώην Εργαζομένων Probank προς Kyros Law

 

Αγαπητοί φίλοι,

Στις 27 Ioυλίου 2013 η Τράπεζα PROBANK τέθηκε σε εκκαθάριση βίαια και απολύτως αναιτιολόγητα. Κατά την δική μας επιστημονική άποψη, οι μέτοχοί της κυριολεκτικά "σφαγιάσθηκαν", χωρίς να έχουν την δυνατότητα να λάβουν οιοδήποτε μέτρο, έστω και αργά, για να προστατεύσουν την περιουσία τους. Ένα, κατά κοινή ομολογία "διαμάντι" του τραπεζικού χώρου, υπό την δαμόκλειο σπάθη "άνωθεν" εντολών έκλεισε χωρίς καμία αναστολή, αλλά ούτε και τήρηση των στοιχειωδών κανόνων προστασίας των επενδυτών και των μετόχων ανωνύμου εταιρείας.

Στις 27 Αυγούστου 2013 ανακοινώσαμε επίσημα την απόφασή μας για κατάθεση ομαδικών προσφυγών-αγωγών, στην οποία υπήρξε πραγματικά συγκινητική ανταπόκριση και εκατοντάδες μέτοχοι, "μεγάλοι" και "μικροί", δανειολήπτες, καταθέτες, επιχειρηματίες και ιδιώτες, ανταποκρίθηκαν και μας εξουσιοδότησαν για την διενέργεια όλων των απαραίτητων δικαστικών  ενεργειών, οι οποίες δεσμευθήκαμε ότι θα είναι οι ακόλουθες :

  • Αίτηση Ακυρώσεως (κατ’ αρχήν) κατά των Πράξεων της ΤτΕ ενώπιον του ΣΤΕ, με τις οποίες μεθοδεύθηκε και υλοποιήθηκε τελικά, η σύνθετη διαδικασία μεταβίβασης του ενεργητικού της PROBANK στην Εθνική Τράπεζα, για παραβίαση του Συντάγματος, έλλειψη αιτιολογίας, καταχρηστική άσκηση εξουσίας, παραβίαση των αρχών της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης, της χρηστής διοίκησης και του Κράτους Δικαίου.
  • Ασφαλιστικά Μέτρα (εφ’ όσον κριθεί σκόπιμο) για την αποτροπή της μη αναστρέψιμης ζημίας των μετόχων, εναντίον των ανωτέρω.
  • Αγωγή Αποζημίωσης ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων κατά της Τράπεζας της Ελλάδος ως ΝΠΙΔ, του ΤΧΣ και οποιασδήποτε άλλης διοικητικής αρχής για αδικοπρακτική συμπεριφορά, παράνομη και υπαίτια πρόκληση ζημίας στους μετόχους της Τράπεζας PROBANK.

Στις 25 Οκτωβρίου 2013, καταθέσαμε Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ και ταυτόχρονα Αίτηση Αναστολής (Ασφαλιστικά Μέτρα), με σκοπό την  αποτροπή οποιωνδήποτε ενεργειών από πλευράς Εκκαθαριστή θα μπορούσαν να προκαλέσουν άμεση βλάβη στους αιτούντες-μετόχους.

Για ενημέρωσή σας, ήμασταν και το ΜΟΝΟ Δικηγορικό Γραφείο που κατέθεσε Αίτηση Αναστολής (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ), όπως ακριβώς σας υποσχεθήκαμε.

Δεδομένης της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων λόγω Εκλογών, η προσδιορισθείσα για εκδίκαση στις 27 Ιανουαρίου 2015 Αίτηση Ακυρώσεως, προσδιορίστηκε για τις 12 Μαΐου 2015.

 

Αγαπητοί φίλοι,

Ως Δικηγορικό Γραφείο, είμαστε γνωστοί για την εξειδίκευσή μας σε θέματα προστασίας επενδυτών-μετόχων, αλλά και για την μαχητικότητά και για την επιμονή μας σε περίπτωση που πιστεύουμε το δίκαιο των αιτημάτων των πελατών μας.

Την υπόθεση της πρώην Τράπεζας PROBANK, του τελευταίου ίσως πετυχημένου «πειράματος» υγιούς συλλογικής επιχειρηματικότητας στον χώρο των Τραπεζικών Υπηρεσιών μετά την Τράπεζα Εργασίας, όπως τις είχε οραματισθεί και υλοποιήσει ο αείμνηστος Καψάσκης με την φωτισμένη ομάδα των συνεργατών του, θα την ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.

Θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μέσω του Τύπου, των Μ.Μ.Ε και του Διαδικτύου τα νομικά μας επιχειρήματα, στα πλαίσια φυσικά των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. (Μπορείτε να μας βρείτε στο internet και το Facebook, όπου έχουμε αναρτήσει και τις σχετικές ιστοσελίδες (www.apozimiosi.gr, Facebook page)

Ξεκινάμε το τρίτο σκέλος των δικαστικών μας ενεργειών, που είναι η κατάθεση Αγωγής Αποζημιώσεως στα Πολιτικά Δικαστήρια. Λόγω της σημαντικής συμμετοχής  η προθεσμία συμμετοχής παρατείνεται και θα λήξει στις 30 Νοεμβρίου 2017. Οι οικονομικοί όροι είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί, και κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό μετοχών που έχει ο κάθε μέτοχος.

‘Όσοι από εσάς ενδιαφέρεσθε, μπορείτε από σήμερα να επικοινωνείτε με τα γραφεία μας στα τηλέφωνα 210.3633104, 6944.156721, στο fax 210.3633104, στο www.apozimiosi.gr, ή να υποβάλλετε τα στοιχεία σας  στην ιστοσελίδα μας www.kyroslawoffices.gr/επικοινωνία.