ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΟΧΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Προκειμένου να κατατεθεί έως 15/6/2017 η Διοικητική Προσφυγή για το Στεγαστικό Ταμιευτήριο, θα πρέπει να συμπληρωθεί από κάθε φορολογούμενο η ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ με τις οδηγίες που παρέχονται και να προσκομιστεί στην αρμόδια ΔΟΥ ώστε να πληρωθεί το παράβολο που του αναλογεί (με βάση το εκκαθαριστικό του).

Εν συνεχεία θα πρέπει η συμπληρωμένη αίτηση, το σημείωμα υπολογισμού παραβόλου της ΔΟΥ, το διππλότυπο είσπραξης της ΔΟΥ και το εκκαθαριστικό να απαοσταλούν στα γραφεία μας (Ομήρου 27 Αθήνα), το αργότερο έως 30/5/2017.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση και οδηγίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία της ΕΦΜΤΤ και τον Φοροτεχνικό κ. Αντωνάκη καθώς και με τα γραφεία μας.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΤ

Εχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ορισμένες ΔΟΥ να καλούν για φορολογούμενους, που έκαναν ενδικοφανείς προσφυγές και προκάλεσαν αποφάσεις της ΔΕΔ, να υποβάλλουν δηλώσεις φόρου εισοδήματος "σε συμμόρφωση" με όσα έκρινε η απόφαση της Δ.Ε.Δ. που τους αφορά.

Προς άρση παρανοήσεων θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

  • Οι φορολογικές αρχές καλούν τους φορολογούμενους που έβγαλαν απόφαση της ΔΕΔ να υποβάλλουν νεες δηλώσεις, τροποποιητικές, επειδή οι ίδιες δεν μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα τις αποφάσεις της ΔΕΔ. Αυτό οφείλεται σε κενό νόμου.
  • Οι φορολογικές αρχές στην προσπάθειά τους να πιέσουν τους φορολογούμενους να υποβάλλουν δηλώσεις φόρου εισοδήματος τους απειλούν ότι θα κινήσουν σε βάρος τους διαδικασία φορολογικου ελέγχου αν δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Αυτό είναι προφανώς μια καταχρηστική πρακτική και θα ενημερωθεί άμεσα ο διοικητής της ΑΑΔΕ με εξώδικη δήλωση με τον οποίο θα επιδιώξουμε συνάντηση.
  • Σε αρκετές περιπτώσεις οι ΔΟΥ αναφέρουν ότι αν υποβληθεί τροποποιητική δήλωση τότε δεν υπάρχει δυνατότητα δικαστικής αμφισβήτησης. Όμως κατι τέτοιο αρμόδιο είναι να το κρίνουν μόνο τα δικαστήρια και όχι οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. και κάθε νομική συμβουλή από εφοριακούς υπαλληλους για το ζήτημα αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται έγκυρη. Σε κάθε περίπτωση θα αποσταλεί άμεσα εξώδική δήλωση επιφύλαξης για λογαριασμό όλω των εντολέων μας, με την οποία θα γνωστοποιείται στις φορολογικές αρχές ότι ακόμα και αν υποβληθεί τροποποιητική δήλωση, αυτό δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παραίτηση από οποιαδήποτε προσπάθεια δικαίωσης ενώπιον των δικαστηρίων.

Δεδομένων των ανωτέρω και ιδίως ενόψει του γεγονότος ότι έχει ήδη αποσταλεί για όλους τους φορολογούμενους εξώδικη δήλωση επιφύλαξης, "EΞΩΔΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Τ.Τ." προτείνουμε σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν λάβει απόφαση της Δ.Ε.Δ., να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με όσα ορίζει η απόφαση της Δ.Ε.Δ που έχει εκδοθεί για την περίπτωσή τους, ώστε προσωρινά να ρυθμιστεί η εκκαθάριση του φόρου, μέχρι η υπόθεση να λυθεί από τη δικαιοσύνη. Αυτή η τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος, η οποία θα γίνει στα πλαίσια του νόμου 4446/2016 θα πρέπει να έχει υποβληθει χειρόγραφα μέχρι τις 31.5.2017 με τον τρόπο, που ορίζει η σχετική εγκύκλιος (δηλαδή με υπεύθυνη δήλωση και με αναφορά στην χειρόγραφη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 4446/2016).