ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Ομαδική Αγωγή Ομολογιούχων κατά Τραπεζών

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ως δικηγορικά γραφεία, είχαμε την «τύχη» να ασχοληθούμε ενεργά με δύο μοναδικά γεγονότα στην σύγχρονη Ευρωπαϊκή Οικονομική και Τραπεζική Ιστορία: Το «bailout” Ελλάδος και το “bailin” της Κύπρου ταυτόχρονα. Μετά από 3 έτη συνεχούς ενασχολήσεως και με τις δύο μορφές αναδιάρθρωσης Χρέους, η απόφαση της 9ης Απριλίου 2015 του ICSIDμας βοηθά στο να επιβεβαιώσουμε και αποκρυσταλλώσουμε την ήδη ακολουθούμενη νομική στρατηγική σε αμφότερες τις περιπτώσεις, όπως θα εξηγήσουμε κατωτέρω.

 

Η απόφαση αυτή του «Διεθνούς Κέντρου για την Επίλυση Διαφορών εξ Επενδύσεων» (“InternationalCenterfortheSettlementofInvestmentDisputes”) που εδρεύει στη Washington ελήφθη επί της Προσφυγής σε Διαιτητική Διαδικασία της PostovaBanka, A.S. και της IstrokapitalSE (Claimants) κατά του Ελληνικού Κράτους για την ζημία που υπέστησαν επί των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου κατά την διαδικασία «Οικειοθελούς Ανταλλαγής Ομολόγων του Ιδιωτικού Τομέα» (PrivateSectorInvolvement – “PSI”). Η απόφαση αυτή, απέρριψε την εν λόγω προσφυγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου για μια σειρά από πολύ σημαντικούς για μας λόγους. 

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/13/8

Είναι απολύτως κατανοητό το πόσο σοβαρή ήταν η υπόθεση αυτή, όχι μόνον για την Διεθνή Κοινότητα και τις ενδεχόμενες αξιώσεις που θα μπορούσαν να εγερθούν από επενδυτές σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου κατά του Ελληνικού Κράτους στο ίδιο Διαιτητικό Όργανο, αλλά και για τις σχετικές αξιώσεις των Ελλήνων που υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές (και ως Φυσικά Πρόσωπα, και ως Εταιρείες Υγείας-Δικαιούχοι από απαιτήσεις τους για προμήθεια υγειονομικού υλικού και ως Απολυμένοι της πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας που έλαβαν μέρος της αποζημιώσεως απολύσεως σε ΟΕΔ κλπ). 

Η απόφαση δε αυτή είναι θεμελιώδους σημασίας και αποφαίνεται αμετάκλητα μέσω της διεθνούς δικαιοδοσίας του ICSID για το ακανθώδες αυτό ζήτημα, ακολουθώντας εν προκειμένω ανάλογες παραδοχές με αυτές του Συμβουλίου της Επικρατείας, που επίσης απέρριψε τις σχετικές προσφυγές (γεγονός που είχαμε επισημάνει ευθύς εξ αρχής). 

Το ICSID, ακολούθησε την λογική που με επιμονή εμείς ως Δικηγόροι Ομολογιούχων ακολουθήσαμε εξ αρχής και το ΣτΕ «εμπέδωσε», θεμελιώνοντας την απόφασή του επί του κειμένου Θεσμικού Πλαισίου που αφορά την έκδοση των Ελληνικών Ομολόγων και το Δίκαιο που το διέπει.

Δηλαδή, το ICSID επανέλαβε ότι «κατά το Νόμο, οι μόνοι που μπορούν να κατέχουν Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου είναι οι Φορείς (του ΣΠΑΤ και οι Βασικοί Διαπραγματευτές που επιλέγονται από την ΤτΕ) και το τρίτο μέρος (δηλ. πρακτικά οι τελικοί δικαιούχοι- μικροεπενδυτές κλπ) έχει αξιώσεις επί του τίτλου ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΕΙ-ΦΥΛΑΣΣΕΙ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. 

Κατά την ίδια απόφαση, η έκδοση και διάθεση των ΟΕΔ αποτελεί εντελώς ιδιαίτερη διαδικασία και ότι «πιστωτές» του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν δηλαδή απευθείας συμβατική σχέση με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, και όχι οι τελικοί επενδυτές (μικροομολογιούχοι κλπ): Αυτοί προστατεύονται από το ιδιαίτερα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο που προβλέπεται από το Ν.2396/1996 και το Ν.3606/2007, δηλαδή την οικεία νομοθεσία προστασίας επενδυτών όταν συναλλάσσονται στις αγορές αξιών. 

Συμπερασματικά, επιβεβαιώνεται η άποψή μας ότι για τελικούς δικαιούχους-επενδυτές σε ΟΕΔ η μοναδική διέξοδος για ενδεχόμενη αποζημίωση είναι η προσφυγή στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά των Φορέων-Τραπεζών που τους τα προμήθευσαν. 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

Hδημοσίευση της άνω αποφάσεως του ICSID η όποια δημοσιεύτηκε στις 9 Απριλίου 2015, ήταν για εμάς ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, μια επιβεβαίωση της ορθότητας της νομικής στρατηγικής μας σε μια μακροπρόθεσμη, επίμονη και ολοένα εμπλουτιζόμενη προσπάθεια δικαίωσης των επενδυτών -ομολογιούχων, με απώτατο χρονικό όριο την έκδοση αμετάκλητων αποφάσεων ή την «παραδοχή της ήττας» από τους αντιδίκους μας μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού. 

Επίσης, μας έδωσε την δυνατότητα, σήμερα, μετά από την κατάθεση εκατοντάδων ατομικών αγωγών, να στραφούμε πλέον με ομαδικό τρόπο κατά εκάστης «συστημικής» πλέον Τράπεζας, αφού το επιχείρημά μας για την «αποκλειστική» δική τους ευθύνη και όχι του Δημοσίου, είναι πλέον «θέσφατον» διεθνώς!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ομαδικές αγωγές θα έχουν μόνον κόστος συμμετοχής 110 ευρώ + ΦΠΑ 23% χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση, πλήν της καταβολής -όταν συζητηθεί η αγωγή- του δικαστικού ενσήμου 1,1% επί του αιτούμενου από κάθε ενάγοντα ποσού. Δεν θα απαιτηθεί ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αποφάσεως, παρά μόνον αμοιβή αποτελέσματος ποσοστού 3%, όταν αυτό εισπραχθεί.

 

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ

Α. Οσοι μικροομολογιούχοι υπέστησαν ζημία από το PSIτον Μάρτιο του 2012, ανεξαρτήτως του αν είναι μέλη του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων ή όχι και ανεξαρτήτως εάν έως σήμερα για οικονομικούς λόγους ή άλλους δεν συμμετείχαν στις έως τώρα ΑΤΟΜΙΚΕΣ αγωγές μας, έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Β. Από τους πελάτες μας, εκείνοι που δυσκολεύονται να συνεχίσουν με την κατάθεση της αγωγής τους ΑΤΟΜΙΚΑ για οικονομικούς ή άλλους λόγους, έχουν κι αυτοί δικαίωμα συμμετοχής XΩΡΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΟΣΤΟΣ και θα ειδοποιηθούν ο καθένας/καθεμιά ξεχωριστά για την δυνατότητα αυτή. Εξυπακούεται ότι όσοι επιμείνουν στην ΑΤΟΜΙΚΗ αγωγή τους, θα συνεχίσουν κανονικά όπως και όλοι οι υπόλοιποι.

Φυσικά, η διαφοροποίηση μεταξύ ΑΤΟΜΙΚΗΣ και ΟΜΑΔΙΚΗΣ προσέγγισης έχει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, καθώς η ατομική είναι πολύ πιο «περίπλοκη», διαφοροποιημένη και εμπλουτισμένη με εξατομικευμένα στοιχεία, όμως,

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ ΑΥΤΗ –κατά την κρίση μας- ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ICSID, έχουν «λυθεί» τα χέρια μας και μπορούμε να κινηθούμε και με ομαδικό και πιο «οικονομικό» τρόπο, αφού ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ πλέον να εξαντλήσουμε όλη μας την νομική «πειθώ» για κάτι που πλέον θεωρείται παραδεκτό και τεκμηριωμένο με διεθνούς κύρους νομολογία.

 

Προθεσμία συμμετοχής

Προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες και η καλύτερη διοικητική οργάνωση του έργου μας, τελευταία ημερομηνία συμμετοχής θα είναι η 15/3/2016.

Στους διαδικτυακούς μας ιστότοπους, σε εφημερίδες και ηλεκτρονικό τύπο θα προβούμε σύντομα σε λεπτομερείς ανακοινώσεις, ενώ θα γίνουν διά ζώσης ενημερώσεις σε επιλεγμένες πόλεις της Χώρας, εντός του επόμενου τριμήνου, ώστε να σας αναλύσουμε τα οφέλη αυτής της κίνησης διεξοδικά.

Εννοείται ότι όποτε θα συγκεντρώνεται κρίσιμος κατά την εκτίμησή μας αριθμός ενδιαφερομένων, η κατάθεση των αγωγών θα γίνεται ταχύτατα, χωρίς την αναμονή «μαζικής» προσέλευσης, δεδομένου ότι η νομική επεξεργασία εκ μέρους μας του θέματος είναι ήδη έτοιμη.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στο γραφείο μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

 


 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ανακοίνωση της KYROS LAW γιά τους μικροομολογιούχους-φυσικά πρόσωπα περί της επικείμενης «ομαδικής καταγγελίας» στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Λάβαμε γνώση της προσκλήσεως προς τους μικροομολογιούχους-μέλη του Συλλόγου Φυσικών Προσώπων σχετικά με την επικείμενη «ομαδική» καταγγελία προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.)των ενεργειών των Τραπεζών-ΑΕΠΕΥ οι οποίες διέθεσαν τα ΟΕΔ στους ζημιωθέντες.

Προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, οι οποίοι μας ζητούν διευκρινίσεις ως προς την σημασία και την σκοπιμότητα μιας τέτοιας ενέργειας και ανεξαρτήτως εάν αυτοί ήδη μας έχουν τιμήσει με την εμπιστοσύνη τους αναθέτοντάς μας τις Αγωγές τους είτε όχι, επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Ποια είναι η αρμοδιότητα της Ε.Κ.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που ασκεί εποπτεία στις Εταιρείες και στις Τράπεζες που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες. Εφ’ όσον της καταγγελθεί μια παραβατική συμπεριφορά επαρκώς ορισμένη και τεκμηριωμένη, επιλαμβάνεται του θέματος και προβαίνει στην επιβολή ή μη διοικητικών προστίμων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Τα πρόστιμα αυτά καταλογίζονται στους υπευθύνους, οι οποίοι με την σειρά τους είτε τα αποδέχονται, είτε τα προσβάλουν στα Διοικητικά Δικαστήρια.

  1. Η επίδραση των αποφάσεων της ΕΚ στις εκκρεμείς ή μελλοντικές δίκες.

Η τυχόν επιβολή προστίμου σε μία Τράπεζα, εφόσον κριθεί από την Ε.Κ. ότι αυτή «παραβίασε τους κανόνες της νομοθεσίας-κανονιστική συμμόρφωση, MIFID κλπ», δεν δεσμεύει την κρίση των Πολιτικών δικαστηρίων στα οποία εκκρεμεί η αγωγή αποζημίωσης και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση της Τράπεζας υπέρ του καταγγέλλοντος ομολογιούχου να τον αποζημιώσει. Αποζημίωση επιδικάζεται μόνο από τα πολιτικά δικαστήρια, εφόσον αποδειχθεί, αφενός ότι ο ομολογιούχος έχει υποστεί ζημία και αφετέρου ότι η ζημία αυτή οφείλεται σε αντισυμβατική και αδικοπρακτική συμπεριφορά της Τράπεζας απέναντί του.

  1. Η χρησιμότητα της καταγγελίας ενώπιον της Ε.Κ. παραβιάσεων της νομοθεσίας για την προστασία των επενδυτών.

Η καταγγελία παραβιάσεων της νομοθεσίας ενώπιον της Ε.Κ. είναι θεμιτή και σκόπιμη σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνονται τέτοιες παραβιάσεις, διότι λειτουργεί αποτρεπτικά για το μέλλον και συντελεί στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας των επενδυτών.

  1. Η άποψη του γραφείου μας ως προς την σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα ομαδικών καταγγελιών ενώπιον της Ε.Κ., ενόψει των δικαστικών αξιώσεων αποζημιώσεων εκ μέρους των ομολογιούχων.

Το γραφείο μας έχει αναλάβει και χειρίζεται την δικαστική διεκδίκηση αποζημιώσεων κατά των Τραπεζών για λογαριασμό εκατοντάδων ομολογιούχων ήδη από το 2013. Οι αγωγές αυτές κατατίθενται καθημερινά και εκδικάζονται. Οι δε νομικές βάσεις επί των οποίων στηρίζονται οι αγωγές μας εξ αρχής, έχουν δικαιωθεί τόσο σε ευρωπαικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με πολύ σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες μας γεμίζουν αισιοδοξία για την υιοθέτησή τους και από τα ελληνικά πολιτικά δικαστήρια.

Στο πλαίσιο της ενασχόλησής μας λοιπόν με τις υποθέσεις πλήθους ομολογιούχων, έχουμε εντοπίσει πάμπολλες παραβατικές συμπεριφορές και πρακτικές των εταιρειών- παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών, γεγονός που ενισχύει την πεποίθησή μας για το δίκαιο των αιτημάτων μας. Από αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές σταχυολογούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις πλέον κραυγαλέες ανά φορέα-τραπεζικό ίδρυμα και θα προβούμε σε στοχευμένες καταγγελίες που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, σε συνεννόηση με τους ομολογιούχους-καταγγέλλοντες.

Σκοπός μας είναι αυτές οι περιπτώσεις να αξιοποιηθούν δικαστικά για όλους τους πελάτες μας, επιλεκτικά όμως και ανά περίπτωση και με μεγάλη προσοχή για να μην προκύψει ζημία αντί οφέλους γι αυτούς.

Συμπερασματικά, η άποψή μας είναι ότι οι περιπτώσεις καταγγελιών στην Ε.Κ. έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας εφόσον ασκηθούν ατομικά και δεν λάβουν «μαζικό» χαρακτήρα, για πολλούς και ευνόητους λόγους.

Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις εκείνες που το γραφείο μας θα αποφασίσει να προβεί σε καταγγελία στην ΕΚ για λογαριασμό πελατών του, δεν θα απαιτήσουμε οιασδήποτε πρόσθετη αμοιβή, καθόσον αυτή η κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό μας για την επιτυχή έκβαση των αγωγών και επειδή, τυχόν επιβολή προστίμου σε κάποια τράπεζα, δεν οδηγεί φυσικά στην αποζημίωση του ομολογιούχου.

Όσον αφορά τους ομολογιούχους που είναι πελάτες του γραφείου μας και έχει δρομολογηθεί η άσκηση των αγωγών τους, αυτοί θεωρούμε ότι θα πρέπει ακολουθήσουν την στρατηγική του γραφείου μας και να μην ενταχθούν σε «ομαδικές» καταγγελίες. Κι αυτό, όχι μόνο λόγω της δέσμευσης που έχουν αναλάβει απέναντί μας, αλλά –κυρίως- διότι, κατά την άποψή μας- τα «οφέλη» από την ευδοκίμηση μιας ομαδικής καταγγελίας είναι πολύ λιγότερα από τους «κινδύνους» στην περίπτωση της απόρριψής της.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στο γραφείο μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία

 


 

Aνακοίνωση της Kyros Law για τους Ομολογιούχους Ελληνικού Δημοσίου – πρόσφατες εξελίξεις

  1. Τα Γραφεία μας ανέλαβαν σημαντικό αριθμό εκ των ζημιωθέντων Ελλήνων Αποταμιευτών-Επενδυτών σε ΟΕΔ, κατά των Τραπεζών μέσω και των οποίων απέκτησαν. Ήδη και, παρά τον δεδομένο φόρτο εργασίας των Δικαστηρίων, έχουμε πετύχει την σύντμηση των σχετικά μακρόχρονων διαδικασιών και έχουμε προσδιορίσει επιλεγμένες υποθέσεις σε συντομότατες ημερομηνίες, εντός του ερχόμενου τριμήνου, με την πρώτη προς τα τέλη Οκτωβρίου 2014!
  2. Οι αποφάσεις του ΣτΕ (1116/2014, 1117/2014), (παρά την απόρριψη των αιτήσεων ακυρώσεως κατά του Ελληνικού Δημοσίου), όσον αφορά την δική μας προσέγγιση, δηλαδή τις καίριες ευθύνες των Τραπεζών κατά την διάθεση, πώληση, παροχή επενδυτικών συμβουλών, φύλαξη, θεματοφυλακή κλπ των ΟΕΔ, υπήρξαν ιδιαίτερα ενισχυτικές και μας προσέδωσαν μια αισιοδοξία όσο και ικανοποίηση, αναφορικά με την νομική ορθότητα του συλλογισμού μας και την ιεράρχηση των επιχειρημάτων μας.

Εντελώς «τηλεγραφικά», αισθανόμαστε την υποχρέωση να επαναλάβουμε μερικά από τα επιχειρήματα του ΣτΕ, που εμείς ήδη διατυπώνουμε ευκρινώς και πολύπλευρα στα δικόγραφά μας:

Α. Το PSI υπήρξε μία συμφωνία μεταξύ «φορέων», δηλαδή Τραπεζών και εν γένει «επαγγελματιών επενδυτών» και του Εκδότη-Ελληνικού Δημοσίου. «Φορέας» κατά το Ελληνικό Δίκαιο (Ν.2198/1994) είναι η Τράπεζα στην οποία «φυλάσσονται» τα ΟΕΔ, ανεξαρτήτως εάν ανήκουν στο «δικό της» επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ή εάν ανήκουν σε τρίτους (δηλαδή τους τελικούς επενδυτές, φυσικά πρόσωπα, εταιρείες παρόχους υγείας, Νομικά Πρόσωπα, Πρώην Εργαζόμενους Ολυμπιακής Αεροπορίας, κλπ).  Άρα, όπως λέει η απόφαση του ΣτΕ, «οι αξιώσεις των τελικών επενδυτών μπορούν να ασκηθούν μόνον κατά των φορέων», δηλ. των Τραπεζών. Άλλωστε, εξ αυτού του λόγου και ο Ν.4046/2012 προνόησε για την φορολογική «εύνοια» των Τραπεζών, εξαιτίας και των ζημιών που υπέστησαν από την ανταλλαγή ομολόγων. Η μελέτη δε των ισολογισμών τους, αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας το αυτονόητο

Β. Η -έως και πρόσφατα- (όπως παρατηρήσαμε στα σχετικά εγχειρίδια Δικαίου Κεφαλαιαγοράς έχουν γίνει εσχάτως, έστω και expostκαι καθυστερημένα οι σχετικές προσαρμογές…) «αξιωματική» επίκληση της «μη αναγκαιότητος ενημερώσεως επί των κινδύνων των ΟΕΔ επειδή, είναι απλά προιόντα (sic)”, καταρρίπτεται από την απόφαση του ΣτΕ ως «χάρτινος πύργος», καθώς με αυστηρότητα αλλά και ιδιαίτερα προσεγμένη διατύπωση, αποφαίνεται για τον «σοβαρό κίνδυνο έως εκμηδενισμού της αξίας των κρατικών ομολόγων ΑΝΕΚΑΘΕΝ» και για το ότι «η ΕΚΤ είχε εγκαίρως και γραπτώς αποφανθεί για την αδυναμία ακόμη και των οικονομικά ισχυρότερων κρατών (επικαλείται τους G10) να εγγυηθούν την κεφαλαιακή ασφάλεια των ομολογιακών τους εκδόσεων, ΜΕΤΑ ΤΟ 2002»!!! ( Η απόδοση είναι ελεύθερη από εμάς, και τα θαυμαστικά δικά μας)

Γ. Εάν διατρέξει κανείς στο Νόμο που επικαλείται το ΣτΕ, δηλ. τον 2198/1994, με πολύ μεγάλη ικανοποίηση θα διαβάσει για την «ανάγκη προστασίας των επενδυτών», ιδίως όταν αυτοί ανήκουν στην «λιανική» πελατεία τους, για την ανάγκη ενημερώσεώς τους επί των επενδυτικών κινδύνων, οι οποίοι είναι πολλοί και πολυεπίπεδοι κλπ.

Κατά την επιστημονική μας άποψη, το ΣτΕ «άνοιξε» την πόρτα των διεκδικήσεων από τις Τράπεζες.

  1. Στα πλαίσια αυτά, η επιβεβαίωση των παρατεθειμένων ανωτέρω επιχειρημάτων μας, έγινε με τον πλέον «πανηγυρικό» τρόπο, με την «σφραγίδα κύρους» των Γερμανικών και Αυστριακών  Δικαστηρίων που έλαβαν πρόσφατα αποφάσεις, δικαιώνοντας  Γερμανό και Αυστριακό Επενδυτή αντίστοιχα, οι οποίοι εστρέφοντο κατά των Τραπεζών που τους διέθεσαν ΟΕΔ το 2009 και 2010 και επιδικάζοντας τις ανάλογες αποζημιώσεις.

Από τα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση μας προκύπτουν τα ακόλουθα, ιδιαίτερα αξιοσημείωτα εξόχως ενθαρρυντικά  για τις υποθέσεις μας :

Α. Οι εν λόγω επενδυτές, υπήρξαν –τουλάχιστον στην μία περίπτωση- υψηλού μορφωτικού επιπέδου (ο ενάγων στην μία ήταν ο γενικός διευθυντής της αυστριακής ΔΕΗ, απόφοιτος πολυτεχνείου, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Stanford των ΗΠΑ, ο οποίος επένδυε τα χρήματά του κυρίως σε ασφαλή ομόλογα και χρεόγραφα χαμηλού κινδύνου, απορρίπτοντας εκείνα με υψηλό ρίσκο).

Β. Οι Τράπεζες τήρησαν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους επενδυτές (λάβετε υπ’ όψιν σας το πόσο αυστηρά λειτουργούν από απόψεως κανονιστικής συμμόρφωσης τράπεζες όπως η Commerzbank), με την ανάλογη χρήση των προβλέψεων της MIFID, έντυπα συναλλαγών, υπογραφή συμβάσεων, κατάταξη του πελάτη με βάση το προφίλ ρίσκου του, καταγραφή συνομιλιών, κλπ.

Γ. Παρ’ όλα αυτά, και σύμφωνα με την ορθή ερμηνεία όμως του ΙΔΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ που προβλέπεται για όλες τις χώρες της Ευρωπαικής Ενωσης, δηλ. την MIFID, (γι’ αυτό, ας μην σπεύσουν κάποιοι καλοπροαίρετοι να αναφερθούν σε «Γερμανική» ή «Αυστριακή» Νομοθεσία, διότι κάνουν λάθος, καθώς οι αποφάσεις στηρίχθηκαν στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο που και εμείς επικαλούμεθα), έκριναν τα εκεί Δικαστήρια, ότι «για την αγορά των ελληνικών ομολόγων καθοριστική σημασία είχε η εσφαλμένη αξιολόγησή τους από την Τράπεζα,επομένως, η εκτίμηση του κινδύνου των ελληνικών ομολόγων από την Τράπεζα τη δεδομένη στιγμή της αγοράς τους δεν ήταν ορθή, δεδομένου ότι επρόκειτο για επένδυση μεγαλύτερου ρίσκου απ’ αυτόν που επιθυμούσε να αναλάβει ο πελάτης της

Για να βοηθήσουμε δε τους αναγνώστες μας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει λάβει σχετικές αποφάσεις (κανονιστικής εμβέλειας), με βάση τις οποίες «η επικαιροποίηση της αξιολόγησης των εκδοτών ομολόγων αλλά και του επενδυτικού προφίλ των πελατών είναι ΣΥΝΕΧΗΣ και ΑΜΕΣΗ»

Τα δικαστήρια  εν προκειμένω καταδίκασαν τις εναγόμενες Τράπεζα για πλημμελή και εσφαλμένη παροχή συμβουλών ως προς την αγορά των ελληνικών ομολόγων, ενώ διέταξε την επιστροφή των χρημάτων (κεφαλαίου) που είχαν τοποθετηθεί σε ελληνικά ομόλογα στους ενάγοντες, αφαιρουμένων των ήδη εισπραχθέντων ποσών, καθώς και την επιστροφή των αποκτηθέντων ομολόγων στην Τράπεζα.

Μετά από την μελέτη –κυριολεκτικά- χιλιάδων πια υποθέσεων, έχουμε διαπιστώσει ότι σε πλείστες περιπτώσεις ούτε κατ’ έλλασον δεν τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες τυπικές αλλά και ουσιαστικότατες διατυπώσεις κατά την διάθεση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου!

Αντιθέτως, έχουμε επισημάνει παρατυπίες σε σειρά ζητημάτων, που κρίνουμε ότι θα αντιμετωπίσουν την δικαία αλλά αυστηρή κρίση των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα και στην Ελλάδα, όπως γίνεται σε όλες τις προηγμένες χώρες του εξωτερικού, (που όμως υπολείπονται του ιδιαίτερα άρτια δομημένου και υφισταμένου θεσμικού λίκνου της Χώρας μας όπως αυτό έχει εμπλουτισθεί και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία), να απονεμηθούν «τα του Καίσαρος τώ Καίσαρι».

Και όπως προσφάτως τόνισε ο Πρόεδρος του ΣτΕ, σε δημόσια (και εξαιρετικά σπάνια!) παρέμβασή του:  «εφ’εξής, τα ελληνικά Δικαστήρια, οιασδήποτε βαθμίδος και δωσιδικίας, καλούνται να ελέγχουν την αντισυνταγματικότητα των Νόμων, χωρίς το δέος του «δημοσιονομικού δημοσίου συμφέροντος» και ότι πλέον, το ΣτΕ, «δεν θα δεχθεί ουδεμία επιρροή πλέον υπό το φάσμα της δημοσιονομικής αναγκαιότητος» (ελεύθερη απόδοση)

Γιάννης Κυριακόπουλος

ΚΥROS LAW OFFICES