ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Όσοι έχασαν χρήματα στην Κύπρο –καταθέσεις και ομόλογα Κυπριακών Τραπεζών Λαικής/Κύπρου-, μετά την απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης στις 26/03/2013, καλούνται να συμμετάσχουν ΔΩΡΕΑΝ στην ήδη υποβληθείσα Προσφυγή στην Δεσμευτική Διαιτησία στο αρμόδιο Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Διαφορών εξ Επενδύσεων (icsid.worldbank.org) που εδρεύει στην Washington, για να αποζημιωθούν από την Κυπριακή Κυβέρνηση.

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ KYROS LAW-GRANT&EISENHOFER–VOLTERRAFIETTA-KESSLER TOPPAZ ΑΠΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΠΕΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

 

Δεκέμβριος 2015

 • Έγινε επεξεργασία των κύριων ζητημάτων αντιδικίας όπως το θέμα της δωσιδικίας του ICSID, της ποσοτικοποίησης των αιτημάτων αποζημίωσης και της επιλογής των υποψηφιοτήτων για την στελέχωση του Διαιτητικού Δικαστηρίου
 • Έγινε προεργασία για την λίστα των πιθανών υποψηφίων εκ μέρους της Κύπρου, ειδικών πραγματογνωμόνων που να έχουν θητεία σε Τράπεζες/εποπτικές αρχές, και ειδικών εκτιμητών για την αποτίμηση της ζημίας
 • Καταρτίσθηκε η short list για την επίσημη ομάδα μετάφρασης των εγγράφων, με την οποία προγραμματίσθηκε η συνάντηση για τις 4 Ιανουαρίου 2016


I
ανουάριος 2016

 • Ετοιμάσθηκε η λίστα για τους υποψήφιους διαιτητές και τα βιογραφικά/διαπιστευτήριά τους
 • Έχει προγραμματισθεί συνάντηση με τους ειδικούς εμπειρογνώμονες και τους πιθανούς συμβούλους της Κύπρου
 • Αντιμετώπιση των ζητημάτων δικαιοδοσίας του ICSID για έκαστο των αιτούντων (σε εφαρμογή του νομολογιακού προηγουμένου της Oμαδικής Προσφυγής στο ICSID στην υπόθεση Abaclat v Argentina

 

Φεβρουάριος 2016:

 

 • Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής του Διαιτητή εκ μέρους των Αιτούντων
 • Συνέχιση επίλυσης διαδικαστικών θεμάτων – προετοιμασία για την πρώτη συζήτηση

 

Σημαντικότερες ημερομηνίες για την εκδίκαση ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Οργάνου της Washington

 

 • 16 Μαρτίου 2016: Σύσταση του Τριμελούς Διαιτητικού Οργάνου
 • 16 Απριλίου 2016 : Επιλογή του Επιδιαιτητή Διαιτητικού Οργάνου
 • 16 Μαίου – 16 Ιουνίου 2016 : Πρώτη Συνεδρίαση του Διαιτητικού Οργάνου
 • 16 Αυγούστου 2016 : Υποβολή του Yπομνήματος (Memorial) εκ μέρους των Αιτούντων
 • 16 Νοεμβρίου 2016 : Υποβολή του Υπομνήματος (Memorial) εκ μέρους της Κύπρου
 • Ιούλιος 2017 (κατά προσέγγιση) : Η εκδίκαση της υπόθεσης και λήψη απόφασης σε εύλογο χρονικό διάστημαΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΕΣ ΣΤΟ BAIL IN ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2013

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Τα δραματικά γεγονότα του Μαρτίου 2013 όπου συμπολίτες μας έχασαν τις περιουσίες τους (είτε ως καταθέτες, είτε ως κάτοχοι μετατρέψιμων αξιογράφων είτε εν γένει τραπεζικών ομολόγων και μετοχών) έβαλαν την σφραγίδα τους στην ήδη σοβούσα Χρηματοπιστωτική Κρίση μετά την κατάρρευση της LEHMAN BROTHERS το 2008 και την υπαγωγή της Χώρας μας στο Μνημόνιο.

Τα Δικηγορικά μας Γραφεία KYROS LAW OFFICES (www.kyroslawoffices.gr,) ήδη από τα τέλη του 2013, ανέλαβαν πρωτοβουλίες για την διεκδίκηση αποζημιώσεων για όλες σχεδόν τις κατηγορίες ζημιωθέντων επενδυτών, οι οποίες όπως όλοι γνωρίζουμε επεκτάθηκαν και σε πολλές άλλες κατηγορίες :

Ομολογιούχοι Ελληνικού Δημοσίου  (Φυσικά Πρόσωπα, Απολυμένοι Ολυμπιακής Αεροπορίας, Εταιρείες Υγείας, Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ), Μέτοχοι Τραπεζών που «αναδιαρθρώθηκαν» κλπ.

Για την υπόθεση της Κύπρου, επιδιώξαμε με επιμονή την επιλογή της δωσιδικίας του Διεθνούς Κέντρου για την Επίλυση Διαφορών εξ Επενδύσεων (International Center for the Settlement of Investment Disputes – ICSID) το οποίο εδρεύει στην Washington και επιλαμβάνεται υποθέσεων όπου τα αντισυμβαλλόμενα μέρη έχουν ρητώς υπαγάγει μέσω επικύρωσης Διμερών Συμφωνιών Επενδύσεων (Bilateral Investment Treaties – BIT’s) την δικαστική επίλυση σε Διεθνή Διαιτησία.

Για τον σκοπό αυτό συμπράξαμε κοινοπραξία με δικηγορικά γραφεία διεθνούς εμβέλειας με το ανάλογο expertise, με έδρα στις ΗΠΑ και την Μ. Βρεττανία, μέσω του γραφείου μας στις ΗΠΑ.

Τα γραφεία αυτά είναι η Grant & Eisenhofer (www.gelaw.com) η Volterra Fietta (www.volterrafietta.com) και η Kessler & Toppaz (www.ktmc.com) των οποίων οι διεθνείς «περγαμηνές» και επιρροή είναι αναμφισβήτητες.

Σήμερα, 18 Δεκεμβρίου 2015, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε, προς τους ήδη συμμετασχόντες αιτούντες αλλά και προς τους πιθανούς ενδιαφερόμενους, ότι η καταχώριση της Ομαδικής Προσφυγής έγινε επισήμως χθές και είναι ήδη ανηρτημένη στον ιστότοπο της Παγκόσμιας Τράπεζας, με πληρεξούσιους δικηγόρους εκ των γραφείων Grant & Eisenhofer και Volterra Fietta.

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/cases/Pages/casedetail.aspx?caseno=ARB/15/49

Εφεξής η ενημέρωση θα γίνεται τακτικά μέσω του ιστοτόπου μας, για όλη την διάρκεια της εκδίκασης της υποθέσεως, η οποία θα διαρκέσει περί τα 3 έτη. Η απόφαση επί της υποθέσεως είναι δεσμευτική, εκτελεστέα  μη υποκείμενη σε ένδικα μέσα και αναμένεται να δημιουργήσει διεθνή νομολογία για ένα ζήτημα που ταλανίζει όλους τους επενδυτές διεθνώς –και κυρίως την Ελλάδα- και αφορά τα πλαίσια προστασίας καταθετών-επενδυτών από Τραπεζικές Κρίσεις.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους περίπου 1000 αιτούντες που μας εμπιστεύθηκαν, προσβλέποντας στην Διεθνή Δικαιοσύνη.

Χαμένος Αγώνας είναι αυτός που δεν δόθηκε ποτέ!

Με τιμή

Γιάννης Κυριακόπουλος – Μαρία Σκιαδιώτη

KYROS LAW OFFICES

www.kyroslawoffices.gr

 

 

Ενημέρωση: 30-12-2014

Αγαπητές Φίλες και Φίλοι,

Η Δικηγορική μας Εταιρεία "KYROS LAW OFFICES" (www.kyroslawoffices.gr) (www.kyroslaw.com) , εκπροσωπούσα στην Ελλάδα και Κύπρο τις Δικηγορικές Εταιρείες "GRANT & EISENHOFER", "KESSLER & TOPPAZ", και "VOLTERRA FIETTA", ανακοινώνει ΕΠΙΣΗΜΑ την Έναρξη της διαδικασίας Διεθνούς Διαιτησίας διά της υποβολής του αιτήματος στο αρμόδιο Διαιτητικό Όργανο που εδρεύει στην Washington, με καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής την 18η Σεπτεμβρίου 2015

Σας θυμίζουμε ότι στις 11 Ιουλίου 2014, είχε υποβληθεί η Επίσημη Προειδοποίηση-Όχληση προς την Κυπριακή Κυβέρνηση, συνεπώς η δυνατότητα της προσφυγής στο ICSID αρχίζει πρακτικά από την επομένη, δηλ. 12 Ιανουαρίου 2015. Η υποβολή του "Request for Arbitration" συμπεριλαμβάνει και ομάδες επενδυτών - καταθετών - ομολογιούχων από διαφορετικές χώρες.

Επομένως, όποιοι ενδιαφέρονται ακόμη να διεκδικήσουν αποζημίωση από το Κυπριακό Κράτος για τα χρήματα που έχασαν με οποιονδήποτε τρόπο στη Κύπρο, δηλ. είτε ως ιδιώτες, είτε ως εκπρόσωποι εταιρειών, σε καταθέσεις ή ομόλογα και η ζημία τους προκύπτει είτε από την βεβαιωμένη μείωση-εκμηδενισμό των χρημάτων τους είτε επειδή αντί για μετρητά βρέθηκαν να κατέχουν μετοχές, με απομειωμένη αξία κατά 99%, δήθεν αυτό ως "εύλογη αποζημίωση" ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΙΣ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015, καθώς αυτή η προθεσμία είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ και δεν θα υπάρξει ουδεμία εξαίρεση, ούτε παράταση!

Τα Γραφεία μας θα είναι στην διάθεσή σας συνεχώς το επόμενο διάστημα, είτε μέσω τηλεφωνικής είτε μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την διεκπεραίωση των αιτημάτων σας. Σας παρακαλούμε εκ των προτέρων να δείξετε κατανόηση σε περίπτωση που το τηλ. κέντρο θα είναι κατειλημμένο, καθώς ο όγκος συμμετοχής αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ηυξημένος.

Το τηλέφωνο συμμετοχής είναι το : 210.3633104 το email είναι το Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και η ηλεκτρονική υποβολή ενδιαφέροντος θα γίνει είτε μέσω του www.apozimiosi.gr, είτε μέσω του email της Εταιρείας μας.

Οι εξελίξεις αναμένονται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς ΗΔΗ επίκειται η λήψη οριστικής και αμετάκλητης απόφασης επί της προσφυγής των 18 μετόχων της MARFIN INVESTMENTS GROUP (MIG), η οποία υποβλήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2013 και εκδικάζεται στα μέσα Μαϊου 2016.

Με εκτίμηση
Γιάννης Κυριακόπουλος

Managing Partner
ΚΥROS LAW OFFICES

 

 

Η απόφαση της Διαιτησίας είναι δεσμευτική, εκτελεστέα, δεν υπόκειται ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ένδικο μέσον και θα εκδοθεί  εντός το πολύ 3 ετών. Δικαιούνται να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες με ελληνική υπηκοότητα, οι εταιρείες με ελληνική έδρα και οι εταιρείες που ο true beneficiary είναι έλληνας υπήκοος.

Προσοχή: Η διαδικασία αυτή είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ και δεν εμποδίζει άλλη τυχόν νομική κατεύθυνση κατά των Κυπριακών Τραπεζών, μπορεί δε να συμμετέχει και όποιος έχει ήδη επιλέξει την προσφυγή κατά του Κυπριακού Κράτους στα Κυπριακά Δικαστήρια, αφού παραιτηθεί από αυτά. 

Σχετικά παραθέτουμε ενδεικτικά Λίστα Ερωταποκρίσεων (FrequentlyAskedQuestions, F.A.Q.)

Πληροφορίες: Στο 2103633104, ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ενημέρωση: 30-12-2014

NOTIFICATION LETTER SIGNED BY LAW FIRMS

ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Οι διεκδικήσεις αυτές προκλήθηκαν από τον τρόπο που αντιμετώπισε η Κυπριακή Κυβέρνηση την χρηματοοικονομική της κρίση, μετά την «οιονεί» χρεωκοπία –οικειοθελή ανταλλαγή ομολόγων- Ελληνικού Δημοσίου το 2012 (P.S.I.). Η Λαική Τράπεζα και η Τράπεζα Κύπρου είχαν επενδύσει τεράστιες ποσότητες σε Ελληνικά Ομόλογα και απώλεσαν δισεκατομμύρια ευρώ όταν έλαβε χώρα το P.S.I. Ως συνέπεια αυτών των απωλειών, έγινε σαφές ότι τουλάχιστον η Λαϊκή Τράπεζα θα χρεωκοπούσε.

Κατά τα τέλη του 2012, τα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις για την διάσωση της Κύπρου. Τα Θεσμικά Όργανα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) στους οποίους προστέθηκε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αποτέλεσαν αυτό που έχει συνηθίσει να αποκαλείται «ΤΡΟΙΚΑ».

Η αρχική πρόταση διάσωσης που υποβλήθηκε από την ΤΡΟΙΚΑ και θα απαιτούσε σημαντικά δημοσιονομικά μέτρα εξυγίανσης και ταυτόχρονα την επιβολή ενός εφ’ άπαξ φόρου σε όλες τις τραπεζικές καταθέσεις στην Κύπρο, απορρίφθηκε από την Κυπριακή Βουλή. Ως συνέπεια, στις 25 Μαρτίου 2013, η Κύπρος συμφώνησε τελικά σε ένα τροποποιημένο σχέδιο διάσωσης, το οποίο έθιγε μόνον τους καταθέτες και ομολογιούχους της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου – οι οποίοι ήταν κατά συντριπτική πλειονότητα από χώρες πλήν της Κύπρου- ενώ άφηνε άθικτους τους καταθέτες και ομολογιούχους άλλων Τραπεζών στην Κύπρο. Υπό τους όρους του τροποποιηθέντος σχεδίου διασώσεως, η Λαική Τράπεζα θα ετίθετο σε εκκαθάριση. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, οι διασφαλισμένες καταθέσεις έως 100.000 € και άλλα περιουσιακά στοιχεία θα μετεφέροντο τελικά στην Τράπεζα Κύπρου. Οι καταθέσεις άνω των 100.000€ κατασχέθηκαν.

Στην Τράπεζα Κύπρου, οι καταθέσεις άνω των 100.000 € υπέστησαν μια απομείωση της τάξης του 47,5%. Επιπλέον περιορισμοί επί των αναλήψεων καταθέσεων από την Τράπεζα Κύπρου τέθηκαν σε ισχύ, με όλα τα ποσά άνω των 5.000 € να «παγώσουν».

Οι Ομολογιούχοι επίσης ζημιώθηκαν σοβαρότατα. Τον Ιούλιο του 2013, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι οι κάτοχοι των Μετατρέψιμων Αξιογράφων και διάφορων άλλων τύπων αξιογράφων θα μετατρέπονταν υποχρεωτικά σε μετοχές Δ’ Τάξεως της Τράπεζας με τιμή ανταλλαγής 1€ αρχικής ονομαστικής αξίας για κάθε 1€ αρχικού ονομαστικού κεφαλαίου αυτών των μειωμένης εξασφάλισης απαιτήσεων. Επιπλέον, η ονομαστική αξία αυτών των Δ’ Τάξεως Μετοχών θα απομειωνόταν στο 1/100 της αρχικής τους αξίας!

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ως αποτέλεσμα των Διμερών Συμβάσεων για την Προστασία των Επενδυτών μεταξύ Κύπρου και άλλων Χωρών, ξένοι επενδυτές μπορούν να ενάγουν την Κυπριακή Δημοκρατία για παράνομη διακριτική μεταχείριση κατά των ξένων επενδυτών, αφού η συμφωνία «διάσωσης»  αντιμετωπίζει προνομιακά τις επενδύσεις κατοίκων της Κύπρου, σε βάρος των ξένων επενδυτών. Η λίστα των χωρών περιλαμβάνει την Αρμενία, τη Λευκορωσία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, τη Βουλγαρία, την Κίνα, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ινδία, την Ιορδανία, το Λίβανο, τη Μάλτα, τη Μολδαβία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, το Σαν Μαρίνο, τη Σερβία, τις Σεϋχέλλες και τη Συρία.

 

ΣΕ ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ- ΠΟΙΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ 

Αναδημοσίευση από τα Πρακτικά της Κυπριακής Βουλής 

Εξηγήσεις για τις αμφιλεγόμενες εξαιρέσεις δημόσιων αλλά και ιδιωτικών φορέων από το κούρεμα καταθέσεων δίνει σε επιστολή του στη βουλή ο υπουργός οικονομικών. 

Αναφέρει ότι εξαιρέθηκαν 9 κατηγορίες από το κούρεμα των καταθέσεων και ότι η τρόικα δεν συμφωνούσε να εξαιρεθούν επιπλέον κατηγορίες καταθέσεων. Μεταξύ των εξαιρέσεων ήταν τα επενδυτικά ταμεία (όχι μόνο τα κεφάλαια) ασφαλιστικών εταιρειών, όπως και κερδοσκοπικοί οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα (π.χ. η JCC και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια). Από το κούρεμα εξαιρέθηκαν πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, γενική κυβέρνηση, εγχώριοι επικουρικού οργανισμοί και φορείς που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στον έφορο εταιρειών, υποχρεώσεις από συμφωνίες επαναγοράς χρηματοοικονομικών μέσων, καταθέσεις της JCC, φιλανθρωπικά ιδρύματα και σχολεία καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σε απαντητική επιστολή του υπουργού οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη προς το βουλευτή των Οικολόγων Γιώργο Περδίκη, με αφορμή ερώτηση που υπέβαλε για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν εξαιρεθεί από το κούρεμα των καταθέσεων, τονίζει πως τα διατάγματα εξυγίανσης της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου εκδόθηκαν ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του Eurogroup. Σε κάποια από τα διατάγματα καθορίζονται οι κατηγορίες στις οποίες δεν εφαρμόζονται τα μέτρα εξυγίανσης και οι κατηγορίες που μεταβιβάζονται από τη Λαϊκή Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου αντίστοιχα, ενώ σε άλλα διαφοροποιούνται τα ποσοστά ορισμένων εκ των πιο πάνω κατηγοριών, με σκοπό να μειωθεί η επιβάρυνση στους υφιστάμενους καταθέτες. 

Επίσης οι κατηγορίες των εξαιρέσεων των διαταγμάτων και τα ποσοστά έχουν τροποποιηθεί και οριστικοποιήθηκαν κατόπιν συμφωνίας που έγινε μεταξύ του υπουργού οικονομικών, του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και της τρόικας η οποία δεν αποδέχθηκε περαιτέρω εξαιρέσεις. Σύμφωνα με στοιχεία που στάλθηκαν σε σχέση με τις καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, εξαιρέθηκαν γιατί υπήρχε μεγάλος κίνδυνος άρνησης ξένων τραπεζών να συναλλάσσονται με κυπριακές τράπεζες για να διεκπεραιώνουν διατραπεζικές συναλλαγές. Όπως είναι τοποθετήσεις από τράπεζες, πράξεις συναλλάγματος, πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για κάλυψη των κινδύνων αλλά και τήρηση λογαριασμών correspondent baking. Μάλιστα οι κυπριακές τράπεζες δεν θα είχαν τη δυνατότητα να διενεργούν χρηματοαποστολές από και προς το εξωτερικό και δεν θα μπορούσαν να καλύψουν τους κινδύνους αγοράς όπως συναλλαγματικός και επιτοκιακός κίνδυνος, γεγονός που θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα του ευρύτερου τραπεζικού συστήματος. 

Επιπρόσθετα, εάν δεν παραχωρείτο εξαίρεση στις ασφαλιστικές εταιρείες, υπήρχε ο κίνδυνος να επηρεαστούν τα τεχνικά αποθέματα των ασφαλιστικών εταιρειών και το ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας τους, δηλαδή τη κεφαλαιουχική επάρκεια που είναι υποχρεωμένες να διατηρούν δια νόμου. Παράλληλα θα βρίσκονταν αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτεθειμένοι πολλοί ασφαλιζόμενοι και θα προκαλούνταν αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλο τον ασφαλιστικό και τραπεζικό τομέα. 

Οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης που εξαιρέθηκαν αφορούσαν εισπράξεις του κράτους από φόρους και πληρωμές σε υπηρεσίες για διενέργεια έργων, μάλιστα σε περίπτωση που δεν εξαιρούνταν το κράτος θα έπρεπε να αναζητήσει νέες πηγές εισοδημάτων. Οι εγχώριοι επικουρικοί οργανισμοί που εξαιρέθηκαν οι καταθέσεις τους από το κούρεμα, αφορά καταθέσεις του ταμείου αποζημίωσης των πελατών ΚΕΠΕΥ, του ταμείου προστασίας καταθετών, του ΧΑΚ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της παγκύπριας συνεργατικής εταιρείας ασφαλιστικών υπηρεσιών. Παράλληλα σε ενδεχόμενη μη εξαίρεσης των υποχρεώσεων από συμφωνίες επαναγοράς χρηματοοικονομικών μέσων, υπήρχε ο κίνδυνος των ξένων αντισυμβαλλόμενων να μη διενεργούν συμφωνίες επαναγοράς με κυπριακές τράπεζες. 

Οι συγκεκριμένες συμφωνίες είναι συνήθεις για τις τράπεζες και αποτελούν εργαλείο βραχυπρόθεσμου δανεισμού με εξασφάλιση χρηματοοικονομικά μέσα, ενώ σε περίπτωση που οι τράπεζες δεν μπορούσαν να συνάπτουν τέτοιες συμφωνίες, θα έκλεινε η συγκεκριμένη πηγή δανεισμού των τραπεζών, κάτι που θα επιβάρυνε περισσότερο την τραπεζική και οικονομική κρίση. Οι καταθέσεις της JCC εξαιρέθηκαν γιατί αφορούσαν τις συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, και η σταθερότητα των συγκεκριμένων οργανισμών είναι συστημικής σημασίας για το τραπεζικό σύστημα. Επίσης οι καταθέσεις των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων εξαιρέθηκαν για να μην πληγεί το φιλανθρωπικό τους έργο. Οι καταθέσεις των σχολείων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν υπέστησαν απομείωση για να μην πληγεί η εκπαίδευση. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ WASHINGTON KATA THΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

 (ΟΧΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)

                 

Τα συνολικά κόστη της προσφυγής μας στην Διαιτησία  είναι τα εξής :

 

Α. Προκαταβολή: Μηδέν (0)

 

Β. Περίπτωση το αποτέλεσμα της Προσφυγής στη Διεθνή Διαιτησία είναι αρνητικό :

 

Η δική σας οικονομική συμμετοχή ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΑΙ στο μηδέν (0) και πλέον αυτής ουδέν. Τα έξοδα που σίγουρα θα έχουν προκύψει, θα τα πληρώσουν οι Αμερικανοί Δικηγόροι. Εξ αυτού λέμε ότι η Διαιτησία ΑΥΤΟ-χρηματοδοτείται.

 

Γ. Περίπτωση όπου το αποτέλεσμα της Προσφυγής στη Διεθνή Διαιτησία είναι θετικό και κερδίσουμε:  

 

Σε αυτή την εκδοχή γίνεται ο εξής υπολογισμός:

Ας υποθέσουμε ότι έχετε απαίτηση 100.000 ευρώ. Έχετε προκαταβάλει για έξοδα 0%=0 ευρώ. Σας επιδικάζεται ένα ποσόν 100.000+τόκους @5% (ή όσο είχατε συμφωνήσει με την Τράπεζα πριν το κούρεμα) για όσα έτη τους έχετε απολέσει (πχ 4 έτη), δηλ. περίπου 125.000 ευρώ. Εάν τα έξοδα τα ΣΥΝΟΛΙΚΑ κατά κεφαλήν (pro rata) είναι ΜΑΧΙMUM 10%, τότε από τα 125.000 ευρώ αφαιρούνται τα 12.500. Άρα από τα 125.000-12.500= 112.500 ευρώ. Επ' αυτών υπολογίζεται το 20%, ήτοι 112.500@20%=22.500€ . Συνεπώς το ποσό που τελικά θα εισπράξετε ως αποζημίωση ανέρχεται σε 90.000€.

Λάβετε υπ' όψιν σας ότι, αυτό το 10% δεν είναι ελαστικό προς τα πάνω αλλά προς τα κάτω, δηλ. αποτελεί οροφή εξόδων, καθώς σε περίπτωση που έχουμε σημαντική συμμετοχή όχι κεφαλαιακά αλλά αριθμητικά, το ποσοστό που έχουμε υπολογίσει κατ' άτομο ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ 2,5%.

 

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Υπάρχει ΜΙΑ ΣΤΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ, ακόμη κι αν έχετε την ευνοϊκότερη δυνατόν συγκυρία στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, να εισπράξετε την αποζημίωσή σας πριν το 2020, χωρίς να έχετε καταβάλλει πολλαπλάσιο ποσόν τελικά από το 20% αυτό, σε δικαστικά έξοδα, παράβολα, αγωγόσημα, αναβολές, κόστη εκτέλεσης στην ΚΥΠΡΟ, και, το κυριότερο,

 ΕΑΝ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ;

 

Σημαντική Σημείωση:

Επισημαίνουμε ότι αναφορικά με το Προσάρτημα της Συμβάσεως, το πλαφόν ύψους 100.000 ευρώ αναφέρεται στο διασφαλισμένο ποσό καταθέσεων, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αφορά στο ποσό ζημίας των καταθετών. Αναφορικά με τους κατόχους ομολόγων, δεν υπάρχει κανένα ανώτατο όριο επενδυόμενου ποσού,  το οποίο πρέπει να πληρείται ώστε να αποκτάται το δικαίωμα συμμετοχής στην Προσφυγή στη Διεθνή Διαιτησία κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Λίστα Ερωταποκρίσεων (Frequently Asked Questions, F.A.Q.)

 

 • Συμπληρώνετε στα Αγγλικά το έντυπο "CLIENT INTAKE FORM" που ευρίσκεται παραπλεύρως, όπου πρέπει να είναι σαφές το ΥΨΟΣ των απαιτήσεών σας, είτε είναι καταθέσεις, είτε ομόλογα. (Υπάρχει και ενδεικτική μετάφραση στα Ελληνικά ΜΟΝΟ για υποβοήθησή σας). Εάν είναι καταθέσεις, δεδομένου ότι «διασφαλισμένες» ήσαν έως τις 100.000€, η ζημία αφορά το υπερβάλλον ποσόν. Εάν είναι ομόλογα, η απαίτησή σας θα αφορά το ύψος του ποσού που επενδύσατε σε αυτά. Η συμπλήρωση του εντύπου είναι απολύτως απαραίτητη ώστε οι Δικηγόροι να το τεκμηριώσουν κατά την κατάθεση των εγγράφων.
 • Υπογράφετε το CYPRUS LITIGATION PROPOSED RETAINER δηλαδή το Πληρεξούσιο για την συμμετοχή στην Προσφυγή (επίσης υπάρχει ενδεικτική μετάφραση στα Ελληνικά).
 • Αφού τα διεκδικούμενα ποσά κατά την παρ. (1) ανωτέρω τεκμηριωθούν από τους Δικηγόρους, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα σας γνωστοποιηθεί αυτό, θα  ενημερωθείτε σχετικά.

 

Επιχειρηματολογία :

Στο συνημμένο έγγραφο "CYPRUS MEMO FOR CLIENTS" (για το οποίο επίσης υπάρχει ενδεικτική μετάφραση στα Ελληνικά), συμπυκνώνονται περιληπτικά τα νομικά μας επιχειρήματα.

 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

Από πού προβλέπεται η διαδικασία αυτή;

Προβλέπεται από την Διμερή Συμφωνία (Βilateral Investment Treaty, B.I.T.) που υπέγραψε η Ελλάδα με την Κύπρο το 1992 (Ν.2100/92, Αριθ. ΦΕΚ 191) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συμβάσεως αυτής, προβλέπεται ότι «Εάν η διαφορά δεν μπορέσει να επιλυθεί εντός 6 μηνών….., ο ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να υποβάλλει την διαφορά είτε α. Στο αρμόδιο δικαστήριο του Συμβαλλόμενου Μέρους – Κυπριακή Δικαιοσύνη, είτε β. Στο αρμόδιο «Διεθνές Κέντρο διά τον Διακανονισμό των Διαφορών εξ Επενδύσεων που ιδρύθηκε από την Σύμβαση της 18ηςΜαρτίου 1965, διά την ρύθμισιν των σχετιζομένων προς τάς επενδύσεις διαφορών μεταξύ Κρατών και υπηκόων των άλλων Κρατών». 

Αυτό το ‘Διεθνές Κέντρο’ είναι το International Center for the Settlement of Investment Disputes  (ICSID), (icsid.worldbank.org) εδρεύει στις ΗΠΑ στην Washington και ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ μπορεί να εισαχθεί προς επίλυση η συγκεκριμένη διαφορά. Οιοδήποτε άλλη διαιτησία ξεκινήσει για το ίδιο θέμα θα είναι αναρμόδια και άκυρη. 

Το ICSID προβλέπεται ΣΑΦΩΣ από την Διμερή Συμφωνία Ελλάδος-Κύπρου και εγγυάται με το διεθνές του κύρος και την παγκόσμια αναγνώρισή του για την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα των αποφάσεών του. 

 Η διαδικασία αυτή, αποτελεί την μοναδική oδό για τους Ελληνες Καταθέτες- Ομολογιούχους να διεκδικήσουν με αξιώσεις τα χρήματά τους.

Πιθανότητες επιτυχίας

Σύμφωνα με την αρχική, εμπεριστατωμένη ανάλυση της Νομικής Ομάδος Διαιτησίας που έχει προσληφθεί για την υπόθεση αυτή (Της Βρετανικής Δικηγορικής Εταιρείας Volterra Fietta, κορυφαίας για το 2013 σε θέματα Διεθνούς Διαιτησίας (www.volterrafietta.com) οι πιθανότητες εκδόσεως μιάς ευνοικής αποφάσεως ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΙΣΧΥΡΕΣ. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που η Αμερικανική Δικηγορική Εταιρεία Grant & Eisenhofer (www.gelaw.com) αποφάσισε μετά από ενδελεχή μελέτη ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ κατά το μεγαλύτερο μέρος της Προσφυγής στην Διαιτησία, αλλά και τα Γραφεία μας, KYROS LAW OFFICES (www.kyroslawoffices.grkyroslawoffices.com) αποφάσισαν να αναλάβουν τον συντονισμό των ενεργειών από πλευράς των Ελλήνων Επενδυτών.

Προθεσμία υποβολής

Oρίζεται ως η 11η Iανουαρίου  2015. Είναι ΑΚΡΙΒΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ μετά την επίσημη έγγραφη κατάθεση της προσφυγής που έγινε στις 11/07/2014 στα αρμόδια όργανα της Κυπριακής Κυβέρνησης. ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ.

Ποιοι δικαιούνται να συμμετάσχουν

‘Ολοι όσοι είχαν καταθέσεις, ομόλογα (αξιόγραφα), ή ασφαλιστήρια συμβόλαια που επένδυαν εμμέσως σε ομόλογα (unit-linked προιόντα) στις δύο Κυπριακές Τράπεζες, Κύπρου & Λαική δικαιούνται να συμμετάσχουν, ανεξαρτήτως της ζημίας που υπέστησαν. 

Σχετικά με τους μετόχους στην Τράπεζα Κύπρου και Λαική, θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση για το εάν θα μπορέσουν και αυτοί να συμπεριληφθούν. 

Ειδικότερα, μπορούν να συμμετέχουν : 

 1. Τα φυσικά πρόσωπα, είτε ως μοναδικοί δικαιούχοι είτε μαζί με άλλους συνδικαιούχους, που είχαν επενδύσει σε καταθέσεις και αξιόγραφα, ως ανωτέρω. 
 2. Τα νομικά πρόσωπα, που έχουν ελληνική έδρα και νομιμοποίηση. 
 3. Τα νομικά πρόσωπα, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, αρκεί ο «αληθής δικαιούχος» (truebeneficiary), να είναι Ελληνας υπήκοος.

Διάρκεια της διαδικασίας

Υπολογίζεται ενδεικτικά σε 3-4 έτη το πολύ, καθώς η υπόθεση αυτή θεωρείται ως «μέτριας δυσκολίας» και το πιο σημαντικό είναι ότι ΔΕΝ επιδέχεται εφέσεως ή άλλου ένδικου μέσου : Η απόφασή του είναι οριστική και αμετάκλητη, δεσμευτική και εκτελεστέα υποχρεωτικώς, με όλα τα υπαρκτά μέσα εκτέλεσης. Συγκριτικά με τα Ελληνικά Δικαστήρια, μια ανάλογη διαδικασία,  άν προβλεπόταν, θα διαρκούσε τουλάχιστον 10 χρόνια, έως εκδόσεως αποφάσεως από τον Άρειο Πάγο.

Έξοδα συμμετοχής

Α. Η προκαταβολή του 1% επί των εξόδων διαιτησίας έχει ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ: Πλέον η συμμετοχή είναι εντελώς δωρέαν , δηλ. χωρίς ουδεμία προκαταβολική δαπάνη. Στην περίπτωση επιτυχίας μας, τότε και μόνον τότε θα υπάρξει η δαπάνη επί των εξόδων διαιτησίας.

Το διεκδικούμενο κεφάλαιο θα αφορά για τις καταθέσεις τα μη διασφαλισμένα ποσά άνω των 100.000€ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ (άρα σε κοινό λογαριασμό 2 ατόμων τα 200.000€ κ.ο.κ.) για δε τους ομολογιούχους θα γίνει ξεχωριστή τεκμηρίωση ανά προιόν και ανά περίπτωση. Και στις δύο περιπτώσεις, η αποζημίωση θα αφορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ & ΤΟΚΟΥΣ, αυτούς που δικαίως θα ανέμεναν οι επενδυτές εάν δεν είχε συμβεί το γεγονός του «κουρέματος»

 

Β. Ποσοστό 20% επιτυχίας επί του ως άνω ποσού εντόκως, ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Από το ποσοστό αυτό, θα αφαιρεθεί αναλογικά από τον κάθε δικαιούχο και το ποσό επί των εξόδων, επιπλέον αυτού που προκατέβαλε ο καθένας ως ανωτέρω. 

Η δικηγορική αμοιβή θα εισπραχθεί από  τα γραφεία μόνον αφού η απόφαση ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ, δηλαδή ο Πελάτης εισπράξει την αποζημίωση, οπότε και ταυτόχρονα μέσω του escrowaccount θα αμειφθούν και οι Δικηγόροι. Για όσους γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό, η διαδικασία της εκτέλεσης έχει αρκετό κόστος και  πολλές φορές είναι υπέρμετρα επαχθής. Με την παρούσα συμφωνία, οι Δικηγόροι θα επιδιώξουν η απόφαση να ΓΙΝΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 

Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες έχει απαίτηση 100.000€ (η οποία για το παράδειγμα δεν είναι μόνον το αρχικό ποσόν, αλλά θα ζητήσουμε και τους τόκους!) δεν έχει ουδεμία προκαταβολική δαπάνη.

Σύμφωνα με την σύμβαση, σε καμία περίπτωση το κόστος των εξόδων δεν θα υπερβεί το 10% επί του αιτήματος. 

‘Αρα, η «καθαρή» τους αποζημίωση, αφαιρουμένων των εξόδων θα είναι 90.000. Επί του ποσού αυτού θα υπολογισθεί και η «καθαρή» αμοιβή των δικηγόρων, που θα είναι 20%*90.000 = 18.000 €

Aποκλειστικότητα Συνεργασίας

Η προσφυγή στην Διεθνή Διαιτησία αποτελεί ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ εναλλακτικών επιλογών. Συνεπώς, εάν επιθυμείτε να προσφύγετε ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στην Κύπρο, τότε δεν έχετε δικαίωμα να ακολουθήσετε την δική μας οδό. (Για την αποφυγή βέβαια αυτού του αδιεξόδου, υπάρχουν ενδεχομένως λύσεις που θα μπορούσαν να συζητηθούν adhoc και κατά περίπτωση) 

Θέμα τέτοιο δεν τίθεται εάν στραφείτε εναντίον πχ. των Τραπεζών, αλλά εάν στραφείτε κατά ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ θα πρέπει να επιλέξετε. 

Σε περίπτωση βέβαια που το επιθυμείτε, θα μπορούσατε να ακολουθήσετε και τις δύο στρατηγικές, και να πάρετε την αποζημίωσή σας, από εκείνη που θα σας αποφέρει τα γρηγορότερα και ευνοικότερα αποτελέσματα, εκ των υστέρων δε να παραιτηθείτε από την διεκδίκηση από την άλλη στρατηγική. 

Κατά ΠΑΣΑ πιθανότητα, εάν ξεκινήσετε ταυτόχρονα διαδικασίες στην Washington και στην Ελλάδα, η πρώτη να εκδικασθεί πολύ ταχύτερα από την δεύτερη... 

Πάντως, θα πρέπει να σκεφθείτε ιδιαίτερα σοβαρά, ποία είναι η συμφερότερη για εσάς κίνηση, με τις περισσότερες πιθανότητες  ταχύτητας και επιτυχίας, η Διεθνής Διαιτησία στην Washington ή τα Κυπριακά Δικαστήρια;

Βήμα προς βήμα η διαδικασία συμμετοχής

Α. Συμπληρώνετε ΠΛΗΡΩΣ στα Αγγλικά (ή το συμπληρώνετε στα Ελληνικά κι εμείς το μεταφράζουμε, αφού πρώτα συμφωνήσετε ότι η μετάφραση στα Αγγλικά είναι σύμφωνη με το Ελληνικό Κείμενο) το  CLIENT INTAKE FORM με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται. Ελλιπώς συμπληρωμένες φόρμες ΔΕΝ θα συμμετέχουν στην διαδικασία. 

Β. Ταυτόχρονα, υπογράφετε το Εργολαβικό Πληρεξούσιο-Εντολή Ανάθεσης Νομικών Ενεργειών -CLIENT PROPOSED RETAINER FEE AGREEMENT- στα Αγγλικά, αφού το διαβάσετε πρώτα προσεκτικά στα Ελληνικά. Στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας βάζετε την μονογραφή σας, στο τέλος δε, όπου αναφέρεται ο πελάτης (The Client) υπογράφετε κανονικά. 

Γ. Αφού οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί συνάδελφοι τεκμηριώσουν το ποσόν της αποζημιώσεώς σας (“verifytheclaim”), σας ενημερώνουμε σχετικά.

Δ. Εκ των υστέρων, και για την αποφυγή χρονοτριβής, μας προσκομίζετε όλα τα σχετικά έγγραφα που θα σας ζητήσουμε, ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΟ CLIENT INTAKE FORM.


 

Επιπλέον, αυτή η νέα συμφωνία οδήγησε την Κυπριακή Κυβέρνηση στο «κλείσιμο» της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου και στην  «απαλλοτρίωση» («κούρεμα») όλων των μη διασφαλισμένων (ανασφάλιστων), καταθέσεων. Όντας η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, αυτό θα επηρεάσει πολλούς ανθρώπους που ζουν εντός ή εκτός Κύπρου.